Občianske združenie Fotoklub Prešporok vzniklo v roku 2013 s cieľom obnoviť tradíciu niekdajšieho fotoklubu Roland, v ktorom pôsobila väčšina našich členov. Svojou tvorbou aktívne prispievame k zdokumentovaniu historických pamiatok Bratislavy a súčasného života v nej. Podieľame sa tvorivou a organizačnou prácou na kultúrnych projektoch, ktoré sú v súlade s predmetom našej činnosti.

V roku 2016 sme pre vás pripravili 3 klubové výstavy prác členov Fotoklubu Prešporok. V marci sme vám predstavili v Mestskej knižnici v Bratislave fotografie na tému fantázie. Počas troch letných mesiacov sme sa predstavili vo viedenskej Galerie auf der Pawlatsche. Prvá cezhraničná výstava predstavila 70 fotografií súčasnej Bratislavy. V novembri sme v rámci mesiaca fotografie vystavili naše nebezpečné fotografie v našom domovskom fotolabe - SKY COLORFOTO na Františkánskom námestí.

Vďaka vám a vašim 2% z daní sa nám podarilo zrealizovať tak rozsiahle a úspešné výstavy. Vaša finančná podpora je pre vznik fotografií veľmi dôležitá, je to spôsob, ktorým aj vy prispievate k zdokumentovaniu historických pamiatok a každodenného života v našom hlavnom meste. Verím, že aj v roku 2017 si na nás spomeniete pri vypĺňaní daňových priznaní a venujete nám 2 % z vašich daní.

.

Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 2% z dane,
Dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane.
Právnické osoby (firmy) poukazujú v roku 2017 1% zo svojich daní.

Ako poukázať 1-3% z daní pre Fotoklub Prešporok?

Ak ste zamestnancom:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Do 30.4.2017 vyplňte "Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane". Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane.
3. Do príslušných koloniek uveďte:
sumu 2% (3%) z vašej už zaplatenej dane: ........ Eur
Názov: Fotoklub Prešporok, o.z.
Sídlo: Bratislava, 811 01, Radvanská 7
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42270464 (IČO prijímateľa sa vypisuje zľava)

Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznania samé do 31.3.2017, vypĺňajú vyššie uvedené údaje rovno do daňového priznania, kde sú na to pripravené kolónky. Potvrdenie na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít sa prikladá k Vyhláseniu zamestnanca, alebo k Daňovému priznaniu fyzických osôb.

 

Minimálna suma, ktorú môžete Fotoklubu Prešporok poukázať ako fyzická osoba je 3,- EUR a ako právnická osoba v prospech jedného prijímateľa 8,30,- EUR.

Srdečne vám ďakujeme za vašu podporu, vážime si ju!
Potrebné tlačivá k stiahnutiu


Vyhlásenie o poukázaní 2%


Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu

 

 Fotoklub Prešporok, Radvanská 7   Bratislava
  • Email: info@fotoklubpresporok.eu